Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

chatka
0329 51f7
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakhal khal
chatka
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll vianiskowo niskowo
chatka
8856 ec6c 500
Reposted fromoll oll viaki-adi ki-adi
chatka
8728 bd28 500
chatka
chatka
8765 6116
chatka
1906 1854 500
Reposted fromkita kita viaIzzy721 Izzy721
chatka
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles
chatka
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viarajska rajska
6379 7e05 500
Reposted fromamatore amatore viapirania pirania
chatka
4181 79a5 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaanabee anabee
chatka
9276 08f8
Reposted frompimpus pimpus viaanabee anabee
chatka
8826 96d5 500
Reposted fromoll oll viamyszkaminnie myszkaminnie
chatka
9801 c8d1
Reposted frommyspectrum myspectrum viagdziejestola gdziejestola
chatka
0526 d339

October 19 2017

chatka
4730 d965 500
Reposted fromchangecolour changecolour viax-ray x-ray
chatka

September 30 2017

chatka
8745 f53a 500
Reposted fromcontrapalabra contrapalabra vialobek lobek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl