Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

chatka
0113 ba05
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
chatka
1612 ac3d 500
Reposted fromPoranny Poranny viadrseilzug drseilzug
chatka
2618 1239
Reposted fromzciach zciach viadrseilzug drseilzug
chatka
0913 b4ed 500
meanwhile, in a parallel universe
chatka
8613 ebcb 500
Reposted frommeem meem viapersona-non-grata persona-non-grata
chatka
A że Pan Bóg ją stworzył, 
a szatan opętał,
Jest więc odtąd na wieki 
i grzeszna, i święta,
Zdradliwa i wierna, 
i dobra i zła,
I rozkosz i rozpacz, 
i uśmiech i łza…
I anioł i demon, 
i upiór i cud,
I szczyt nad chmurami, 
i przepaść bez dna.
Początek i koniec – kobieta – to ja.
— Julian Tuwim
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viagitana gitana
Ona nie potrzebowała dużo, pragnęła bardzo niewiele. Miłego słowa, szczerości, świeżego powietrza, czystej wody, ogrodu, pocałunków, książek do czytania, bezpiecznych ramion, przytulnego łóżka, kochać i być kochaną.
— Starra Neely Blade
(via cytatyvv)
Reposted fromkostuchna kostuchna viakundel kundel
chatka
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
Reposted frommentalstate mentalstate viaamelinowa amelinowa
chatka
Prawdziwa tajemnica szczęścia leży w tym, aby od siebie wymagać dużo i mało od innych.
— Julian Tuwim
Reposted fromyoungbllood youngbllood viaamelinowa amelinowa
chatka
8540 9bc3 500
Reposted fromritterohnepferd ritterohnepferd viajudysza judysza
chatka
1871 60e5
Reposted fromniewychowana niewychowana viaki-adi ki-adi
chatka
chatka
6129 dcf7
Reposted fromtfu tfu viaamelinowa amelinowa
chatka
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaamelinowa amelinowa
chatka
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
chatka
1857 3451 500
Reposted fromkaiee kaiee vianoxeo noxeo
7459 b6bf 500
Reposted frombrumous brumous vianiskowo niskowo
chatka
1020 9b36 500
Reposted fromkyte kyte vianiskowo niskowo

November 14 2017

chatka
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaSenyia Senyia
0736 c64b
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl